Disclaimer en definities

Welkom in Parijs > Over > Disclaimer


Definities
In-Parijs.nl: Wanneer in deze disclaimer gesproken word over “In-Parijs.nl” wordt hiermee bedoeld: de website In-Parijs.nl alsmede de eigenaren van In-Parijs.nl en alle betrokkenen bij het beheer van de website In-Parijs.nl.

Externe websites
Wanneer in deze disclaimer wordt gesproken over “externe websites” wordt hiermee bedoeld: websites die buiten het domein In-Parijs.nl vallen en geen eigendom zijn van In-Parijs.nl en daarmee dus niet in beheer zijn bij, en niet onder de verantwoordelijkheid vallen van In-Parijs.nl.
 
Disclaimer
In-Parijs.nl doet er alles aan om de informatie op deze site actueel en accuraat te houden. De aangeboden informatie kan echter aan verandering onderhevig zijn. Hierdoor, evenals door veranderingen aan de website en/of misinterpretaties, kan het toch voorkomen dat er onjuiste informatie op de site vermeld staat. In-Parijs.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het vertrouwen op of gebruiken van de informatie zoals aangeboden op In-Parijs.nl.

In-Parijs.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door / inherent aan de verspreiding van informatie via het Internet, dan wel technische storingen.

In-Parijs.nl linkt naar externe websites als extra informatieservice voor haar bezoekers. In-Parijs.nl heeft echter geen invloed op de inhoud van deze externe websites, alsmede juistheid van de daar aangeboden informatie, de eventuele aanwezigheid van kwetsende / discriminerende / illegale uitspraken en/of privacyreglementen. Ook vertegenwoordigen deze externe websites niet persť de mening van In-Parijs.nl. In-Parijs.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het niet, niet tijdig en/of gebrekkig leveren van diensten en/of goederen van/door externe websites / leveranciers van externe websites / de bedrijven en/of personen verantwoordelijk voor de externe websites.

In-Parijs.nl heeft het recht om te allen tijde, zonder opgaaf van rede of aankondiging vooraf, informatie, publicaties en links te verwijderen en/of te wijzigen en/of te vervangen.