Geschiedenis van Parijs

Welkom in Parijs Geschiedenis van Parijs


Arc de Triomphe
Wanneer Parijs precies is ontstaan kan niet met zekerheid gezegd worden. Maar dat de geschiedenis van Parijs ver terug gaat staat vast.

Parijs is vernoemd naar de Gallische stam de “Parisii” die hun woongebied bij de Seine hadden. Het hart van hun gebied was een vesting midden in de Seine op het eiland dat we nu kennen als het Parijse “Île de la Cité”. Deze vesting werd door de Romeinen “Lutetia Parisiorum” genoemd.  Al in de Romeinse tijd was Parijs uitgegroeid tot een belangrijke stad die mede door de ligging aan de Seine een centrum voor de handel vormde.

Parijs heeft in de loop van haar historie de nodige oorlogen, bezettingen en conflicten doorstaan, met als een van de bekendste gebeurtenissen in de geschiedenis van Parijs natuurlijk de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het symbolische begin van de Franse Revolutie waarbij de Franse monarchie werd omgevormd tot een republiek.

Tien jaar later, in 1799, kwam Napoleon Bonaparte aan de macht. Tijdens zijn bewind ging Parijs grondig op de schop. De vele mijnwerkershuizen die Parijs tot dan toe rijk was werden afgebroken om vervolgens vervangen te worden door brede avenues, boulevards en grote pleinen. De bekende Parijse  Avenue des Champs-Élysées kwam hier uit voort. Omdat er rondom Parijs veel kalksteengroeven waren, werd er in Parijs vrijwel alleen maar met kalksteen gebouwd. Daar hebben de meeste bouwwerken in Parijs dan ook hun lichte kleur aan te danken.

In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, werd Parijs in de Tweede Wereldoorlog wel ingenomen. Toen Hitler in  1944 zich realiseerde da de geallieerden Parijs naderden gaf hij de Duitse bevelhebber Von Choltitz de opdracht om heel Parijs op te blazen. De generaal weigerde echter. Parijs kroop hiermee door het oog van de naald.

Na de oorlogen begon Parijs aan de wederopbouw. De Parijse filmindustrie nam een vlucht en het intellectuele leven bloeide weer op. Er werd geïnvesteerd in nieuwe gebouwen en tussen de Parijse voorsteden en het centrum van Parijs werd de sneltramverbinding gerealiseerd die men de RER noemt. Parijs groeide uit tot de bruisende metropool die we nu kennen, algemeen erkend als de culturele hoofdstad van Europa.